Kultúrny profil Slovenska – múzeá, december 2017

Publikované: 05.01.2018

15. decembra 2017 sme spustili zber WWW stránok patriacich slovenským múzeám. V harveste bolo zahrnutých 87 domén slovenských múzeí. Z daného počtu sa 4 domény nezozbierali úspešne (www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/muzeum-luv a www.zsmuzeum.sk – Prekročený časový limit; www.muzeumzeliezovce.com a www.skimuseum.eu / – Chyba prieskumu domény), a zber jednej domény – museum.dunaszerdahely.com , bol vynechaný (Prieskum zistil, že doména nie je harvestovateľná).

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

13/71

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

87 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

82 (úspešne)
5(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!