Kultúrny profil Slovenska – divadlá, január 2017

Publikované: 01.02.2017

Prvý tohtoročný harvest sme venovali slovenským divadlám a prebiehal od 26. januára do 31. januára 2017. Zo zberu 49 domén spustených 26. januára sa kvôli chybe prieskumu nezozbierali stránky Stanice Žilina – Záriečie, kultúrny uzol (www.stanica.sk/),  a Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (www.djgt.sk/). Zber týchto dvoch domén bol 31. januára opakovaný, avšak doména www.stanica.sk vykazovala totožnú chybu opakovane.

K termínu konania týchto zberov nám nebola doručená od oslovených divadiel žiadna zmluva, čakáme však na zmluvu od Ateliéru Babylon (www.babylon.sk/),  a pokračujeme v ďalšom oslovovaní divadiel.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/16

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

49 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

48 (úspešne)
1(neúspešne)

 

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene