Konspekt 9: Hudba – september 2018

Publikované: 14.09.2018

Do výberového zberu sme zaradili 80 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 9 s kategóriou Hudba. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený 7. septembra 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným 10. septembra 2018. Podarilo sa zozbierať 35 GB objemu dát.

Všetky domény sa podarilo pozbierať úspešne, pre záujem o podrobnosti uvádzame reporty tohto zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

6/16

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

80 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

80 (úspešne)
0(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Z deviatej kategórie konspektu – Hudba, sú cez náš archív verejne dostupné nasledovné archivované stránky.

Ľudová hudba Bystrianka
Ľudová hudba Bystrianka

Archivovaná stránka Ľudovej hudby Bystrianka z Liptovského Hrádku

Centrum starej hudby
Centrum starej hudby

Archivovaná stránka občianskeho združenia Centrum starej hudby

Karpaťanin
Karpaťanin

Archivovaná stránka folklórneho súboru Karpaťanin – senior

Opera Slovakia
Opera Slovakia

Archivovaná stránka internetového časopisu Opera Slovakia

Štátna filharmónia Košice
Štátna filharmónia Košice

Archivovaná stránka Štátnej filharmónie Košice

Únia speváckych zborov Slovenska
Únia speváckych zborov Slovenska

Archivovaná stránka Únie speváckych zborov Slovenska

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene