Konspekt 8: História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie – máj 2020

Publikované: 10.06.2020

Do výberového zberu sme zaradili 62 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 8 s kategóriou História a pomocné vedy historické. Biografické štúdie. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu.

Zber bol spustený 29. mája 2020, harvest poslednej domény bol ukončený 1. júna 2020. Úspešne sa podarilo zozbierať všetkých 62 domén v celkovom objeme dát 50 GB. S objemom menším ako 1 MB sa zozbierali domény www.muzeumsnp.sk, www.praveslovenske.sk, www.viabenedictina.eu, www.mrstefanik.sk, www.muzeum.sk a www.spoznaj.sk.

Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

14/24

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

62 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

62 (úspešne)
0(neúspešne)

 

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. V rámci tohto zberu je možné verejne zobraziť archivovaný obsah jedenástich stránok poskytovateľov, s ktorými máme uzatvorenú túto zmluvu (dve zmluvné domény boli zozbierané s nedostatočným objemom a s jedným poskytovateľom máme zazmluvnený neverejný prístup).

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!