Konspekt 8: História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie – máj 2018

Publikované: 28.05.2018

Do výberového zberu sme zaradili 35 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 8 s kategóriou Konspekt 8: História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 5. mája 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným podľa limitu, o polnoci na 8. mája 2018 . Podarilo sa zozbierať 25 GB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

9/27

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

35 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

35 (úspešne)
0(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Z ôsmej kategórie konspektu – História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie, je verejné zobrazenie archivovaných stránok umožnené ôsmimi subjektmi.

Banícke múzeum v Rožňave
Banícke múzeum v Rožňave

Archivovaná stránka Baníckeho múzea v Rožňave

Podunajské múzeum v Komárne
Podunajské múzeum v Komárne

Archivovaná stránka Podunajského múzea v Komárne

Tekovské múzeum v Leviciach
Tekovské múzeum v Leviciach

Archivovaná stránka Tekovského múzea v Leviciach

Malokarpatské múzeum v Pezinku
Malokarpatské múzeum v Pezinku

Archivovaná stránka Malokarpatského múzea v Pezinku

Muzeum.SK
Muzeum.SK

Archivovaná stránka projektu Muzeum.SK

Via Benedictina
Via Benedictina

Archivovaná stránka projektu Via Benedictina Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s partnermi

Záhorské múzeum v Skalici
Záhorské múzeum v Skalici

Archivovaná stránka Záhorského múzea v Skalici

Západoslovenské múzeum v Trnave
Západoslovenské múzeum v Trnave

Archivovaná stránka Západoslovenského múzea v Trnave

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene