Konspekt 7: Geografia. Geológia. Vedy o Zemi, apríl 2018

Publikované: 20.04.2018

Do výberového zberu sme zaradili 22 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 7 – Geografia. Geológia. Vedy o Zemi. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 14. apríla 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným tesne po polnoci na 17. apríla 2018. Podarilo sa zozbierať 13 GB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu. Z tohto zberu sa úspešne nepodarilo zozbierať jednu doménu – www.slovakregion.sk/ . Dôvodom bol prekročený časový limit zberu, čo zrejme spôsobila zmena v robots.txt danej domény.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

1/5

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

22 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

21 (úspešne)
1(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Zo siedmej kategórie konspektu – Geografia. Geológia máme ku dnešnému dňu uzavretú zmluvu so Slovenskou geologickou spoločnosťou.

Slovenská geologická spoločnosť
Slovenská geologická spoločnosť

Archivovaná stránka Slovenskej geologickej spoločnosti

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene