Konspekt 6: Fyzika a príbuzné vedy, marec 2018

Publikované: 09.04.2018

Do výberového zberu sme zaradili 38 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 6 s kategóriou Fyzika a príbuzné vedy. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 24. marca 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným krátko pred polnocou na 26. marca. Podarilo sa zozbierať 11 GB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

Zozbierať sa nepodarilo doménu www.foton.sk , pri ktorej prieskum domeny skončil s chybou: Nepodarilo sa sparsovať HTML stránku do XML dokumentu. 

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/6

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

38 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

37 (úspešne)
1(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene