Konspekt 5: Filozofia a náboženstvo, marec 2018

Publikované: 20.03.2018

Do výberového zberu sme zaradili 141 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 5 s kategóriou Filozofia a náboženstvo. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 3. marca 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným krátko po polnoci 6. marca. Podarilo sa zozbierať 96 GB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

2/39

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

141 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

140 (úspešne)
1(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Z piatej kategórie konspektu – Filozofia a náboženstvo, sú cez náš archív verejne dostupné nasledovné archivované stránky, ktoré s nami uzatvorili zmluvu pred spustením tohto zberu.

ECAV
ECAV

Archivovaná stránka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Rodná cesta
Rodná cesta

Archivovaná stránka už nevydávaného časopisu Rodná cesta

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene