Konspekt 5: Filozofia a náboženstvo – marec 2020

Publikované: 10.03.2020

Do výberového zberu sme zaradili 170 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 5 s kategóriou Filozofia a náboženstvo. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený 5. marca 2020, harvest poslednej domény bol ukončený 8. marca 2020 o 16:31. Úspešne sa podarilo zozbierať 168 domén v celkovom objeme dát 129 GB. Dve domény (www.alternativy.sk a www.bazilianky.sk) sa nepodarilo zozbierať úspešne kvôli chybe prieskumu domény. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

8/41

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

170 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

168 (úspešne)
2(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. V rámci tohto zberu bolo zozbieraných osem stránok poskytovateľov, s ktorými máme uzatvorenú túto zmluvu.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!