Konspekt 4: Ekonomické vedy, obchod, február 2018

Publikované: 22.02.2018

Do výberového zberu sme zaradili 20 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 4 s kategóriou Ekonomické vedy, obchod. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 17. februára 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným 19. februára 2018 krátko pred 21:00. Podarilo sa zozbierať 16 GB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

3/8

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

20 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

19 (úspešne)
1(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických prameňov. Zo štvrtej kategórie konspektu – Ekonomické vedy, obchod, sú cez náš archív verejne dostupné nasledovné archivované stránky.

Acta Logistica
Acta Logistica

Archivovaná stránka vedecko-odborného časopisu Acta Logistica.

QIP Journal
QIP Journal

Archivovaná stránka časopisu Kvalita Inovácia Prosperita

Promanager
Promanager

Archivovaná stránka vedecko-odborného časopisu Promanager

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!