Konspekt 3: Divadlo, film, tanec – január 2020

Publikované: 03.02.2020

Do výberového zberu sme zaradili 164 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 3 s kategóriou Divadlo, film, tanec. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 3 GB objemu a 2 dni na doménu. 

Zber bol spustený 31. januára 2020 a ukončený bol 2. februára 2020. Úspešne sa podarilo zozbierať 162 domén v celkovom objeme dát 120 GB. Zber bol neúspešný v prípade stránok portálu Cassovia (prekročený časový limit) a MFF Etnofilm v Čadci (chyba prieskumu domény). Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

7/56

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

164 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

162 (úspešne)
2(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. V rámci tohto zberu bolo zozbieraných sedem stránok poskytovateľov, s ktorými máme uzatvorenú túto zmluvu.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!