Konspekt 3: Divadlo, film, tanec – december 2020

Publikované: 15.01.2021

Do výberového zberu sme zaradili 208 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 3 s kategóriou Divadlo, film, tanec. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený 28. decembra a prebiehal do 31. decembra 2020. Úspešne sa podarilo zozbierať 202 domén v celkovom objeme dát 125 GB. Zber bol neúspešný v prípade stránok portálu Cassovia a FS Vatra (prekročený časový limit), M2Media  a divadla Thália Színház (chyba prieskumu domény), DFS Letnička (doména nie je harvestovateľná) a produkčnej spoločnosti Woody s.r.o. (stránka zanikla). Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

12/71

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

208 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

202 (úspešne)
6(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. V rámci tohto zberu je možné verejne zobraziť archivovaný obsah deviatich stránok poskytovateľov, s ktorými máme uzatvorenú túto zmluvu (s tromi poskytovateľmi máme zazmluvnený neverejný prístup).

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene