Konspekt 24: Poľnohospodárstvo – december 2019

Publikované: 13.12.2019

Do posledného zberu z poradia výberových zberov kategórii konspektu, sme zaradili 129 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 24 s kategóriou Poľnohospodárstvo. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený popoludní 9. decembra 2019, harvest poslednej domény bol ukončený 12. decembra 2019. Úspešne sa podarilo zozbierať 126 domén v celkovom objeme dát 63 GB. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Neúspešný bol zber domén www.bentianna.com, www.vinorajnic.sk a www.strekov1075.sk, kvôli chybe prieskumu domény a kvôli stavu, ktorý spôsobil, že domény nie sú harvestovateľné.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

3/7

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

129 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

126 (úspešne)
3(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. V rámci tohto zberu boli zozbierané štyri stránky poskytovateľov, s ktorými máme uzatvorenú túto zmluvu.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!