Konspekt 23 – Výpočtová technika

Publikované: 27.11.2019

Do výberového zberu sme zaradili 54 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 23 s kategóriou Výpočtová technika. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený predpoludním 20. novembra 2019, harvest poslednej domény bol ukončený 23. novembra 2019. Úspešne sa podarilo zozbierať všetkých 54 domén v celkovom objeme dát 47 GB. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

1/0

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

54 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

54 (úspešne)
0(neúspešne)

 

Pozn. zmluvné stránky boli do archívu zaradané na základe návrhu poskytovateľa.

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. V rámci tohto zberu boli zozbierané tri stránky poskytovateľa, s ktorým máme uzatvorenú túto zmluvu.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!