Konspekt 2: Biologické vedy, január 2018

Publikované: 25.01.2018

Do výberového zberu sme zaradili 53 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha druhá kategória konspektu: Biologické vedy. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 20. januára 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným 23. januára 2018 krátko po polnoci. V tomto zbere bolo zozbieraných 24 GB dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

1/18

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

53 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

50 (úspešne)
3(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Z druhej kategórie konspektu – Biologické vedy, máme uzavretú zmluvu s Botanickou záhradou pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Botanická záhrada pri SPU v Nitre
Botanická záhrada pri SPU v Nitre

Archivovaná stránka Botanickej záhrady pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene