Konspekt 18: Sociológia – júl 2019

Publikované: 08.07.2019

Výberový zber webových stránok, ktorým bol v katalógu Digitálnych prameňov priradený konspekt 18 – Sociológia, prebiehal od 4. do 7. júla 2019. Zozbieraných v ňom bolo 49 GB dát, do zberu bolo zaradených 71 domén. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 2 dni na doménu. 

Úspešne sa podarilo zozbierať 70 domén, nová stránka Ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny sa nepodarila zozbierať kvôli chybe prieskumu domény. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

5/8

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

71 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

70 (úspešne)
1(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Z osemnástej kategórie konspektu – Sociológia, je cez náš archív aktuálne verejne dostupných päť stránok.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!