Konspekt 17: Psychológia – máj 2019

Publikované: 15.05.2019

Do výberového zberu sme zaradili 47 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 17 s kategóriou Psychológia. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 2 dni na doménu. 

Zber bol spustený 7. mája 2019, harvest poslednej domény bol ukončený 9. mája 2019 (približne 14:30). Úspešne sa podarilo zozbierať 46 domén v celkovom objeme dát 23 GB. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

3/15

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

47 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

46 (úspešne)
1(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Zo sedemnástej kategórie konspektu – Psychológia, sú cez náš archív verejne dostupné nasledovné archivované stránky.

Ústav experimentálnej psychológie SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV

Archivovaná stránka Ústavu experimentálnej psychológie (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.)

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nová Dubnica
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nová Dubnica

Archivovaná stránka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Dubnici

Prohuman
Prohuman

Archivovaná stránka vedecko-odborného recenzovaného internetového časopisu pre oblasť sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, sociálnej politiky, zdravotníctva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a rozvojovej pomoci.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!