Konspekt 16: Právo – apríl 2019

Publikované: 17.04.2019

Do výberového zberu z oblasti práva sme zaradili 23 domén. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený o polnoci na 13. apríla 2019, harvest poslednej domény bol ukončený o polnoci na  15. apríla 2019. Úspešne sa podarilo zozbierať 21 domén v celkovom objeme dát 16 GB. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

1/1

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

23 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

21 (úspešne)
2(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Zo šestnástej kategórie konspektu – Právo, máme uzatvorenú zmluvu na stránku vedecko-odborného časopisu Projustice (archivované verzie webstránky).

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene