Konspekt 15: Politické vedy – marec 2019

Publikované: 26.03.2019

Do výberového zberu sme zaradili 154 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 15 s kategóriou Politické vedy (Politológia, politika, verejná správa, vojenstvo). Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený 8. marca 2019, harvest poslednej domény bol ukončený 11. marca 2019 o 14:48. Úspešne sa podarilo zozbierať 151 domén v celkovom objeme dát 126 GB. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

8/80

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

154 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

151 (úspešne)
3(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene