Konspekt 15: Politické vedy – január 2021

Publikované: 18.01.2021

Do výberového zberu sme zaradili 228 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 15 s kategóriou Politické vedy (Politológia, politika, verejná správa, vojenstvo). Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený 11. januára 2021, harvest poslednej domény bol ukončený 14. januára 2021 o 15:46. Úspešne sa podarilo zozbierať 224 domén v celkovom objeme dát 143 GB. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

14/25

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

228 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

224 (úspešne)
4(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene