Konspekt 14: Medicína – november 2020

Publikované: 30.11.2020

Do výberového zberu sme zaradili 159 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 14 s kategóriou Medicína. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený 12. novembra 2020, úspešne sa v ňom podarilo zozbierať 153 domén v celkovom objeme dát 101 GB. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet zmluvných URL / počet oslovení)

5/29

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

159 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

153 (úspešne)
6(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov alebo deklarovaním licencie Creative Commons na predmetnom webovom sídle. Z tohto zberu je cez náš archív verejne dostupných 59 archivovaných stránok, ktoré s nami uzatvorili túto zmluvu, alebo ich stránky spadajú pod licenciu CC.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene