Konspekt 13: Matematika – október 2020

Publikované: 11.11.2020

Do výberového zberu sme zaradili 16 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 13 s kategóriou Matematika. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu. 

Zber bol spustený 22. októbra 2020, úspešne sa v ňom podarilo zozbierať 15 domén v celkovom objeme dát 12 GB. Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet zmluvných URL / počet oslovení)

0/7

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

16 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

15 (úspešne)
1(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene