Konspekt 11: Jazyk, jazykoveda a literatúra – august 2018

Publikované: 05.09.2018

Do výberového zberu sme zaradili 13 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 11 s kategóriou Jazyk, jazykoveda a literatúra. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený 18. augusta 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným 21. augusta 2018. Podarilo sa zozbierať 6,4 GB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

Z 13 zaradených URL sa v tomto zbere nepodarilo zozbierať dve. Zber stránky festivalu Ars Poetica (www.arspoetica.sk) bol zastavený kvôli chybe prieskumu domény. Stránka Literárneho informačného centra (www.litcentrum.sk) na dopyty nášho crawlera nereagovala, jej zber skončil kvôli prekročenému časovému limitu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/11

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

13 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

11 (úspešne)
2(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene