Konspekt 10: Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy – júl 2020

Publikované: 14.07.2020

Do výberového zberu sme zaradili 42 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 10 s kategóriou Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy. Pri zbere sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu.

Zber prebiehal od 3. júla 2020, opakovaný zber neúspešných domén bol spustený 7. júla 2020, ukončený bol 10 júla. Úspešne sa podarilo zozbierať 40 domén v celkovom objeme dát 28,3 GB. S objemom menším ako 1 MB sa zozbierali domény www.chemgeneration.com a www.sustava.szm.com.

Pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

3/20

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

42 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

40 (úspešne)
2(neúspešne)

 

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. V rámci tohto zberu je možné verejne zobraziť archivovaný obsah troch stránok poskytovateľov, s ktorými máme uzatvorenú túto zmluvu.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!