Konspekt 10: Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy – august 2018

Publikované: 17.08.2018

Do výberového zberu sme zaradili 24 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 10 s kategóriou Chémia. Kryštalografia. Mineralogické ved. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). Stránka Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s. bola jedinou, ktorá sa v tomto zbere nepodarila zozbierať. Dôvodom bol prekročený časový limit dopytovania na doménu.

Zber bol spustený 6. augusta 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným 9. augusta 2018. Podarilo sa zozbierať 11 GB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu. 

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

3/15

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

24 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

23 (úspešne)
1(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Z desiatej kategórie konspektu – Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy, sú cez náš archív verejne dostupné nasledovné archivované stránky.

Slovenská chemická spoločnosť
Slovenská chemická spoločnosť

Archivovaná stránka Slovenskej chemickej spoločnosti.

Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav anorganickej chémie SAV

Archivovaná stránka Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied

Združenie učiteľov chémie
Združenie učiteľov chémie

Archivovaná stránka Združenie učiteľov chémie o.z.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!