Konspekt 1: Antropológia, etnografia, január 2018

Publikované: 24.01.2018

Do výberového zberu sme zaradili 59 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 1 s kategóriou Antropológia, etnografia. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 6. januára 2018, s harvestom poslednej domény ukončeným 7. januára 2018 krátko pred 20:30. Podarilo sa zozbierať 13 GB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

4/25

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

59 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

58 (úspešne)
1(neúspešne)

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Z prvej kategórie konspektu – Antropológia etnografia, sú cez náš archív verejne dostupné nasledovné archivované stránky.

Archeopark Hanušovce
Archeopark Hanušovce

Archivovaná stránka Archeopark – Živá archeológia, Hanušovce

Mestské kultúrne stredisko Humenné
Mestské kultúrne stredisko Humenné

Archivovaná stránka mestského kultúrneho strediska v Humennom

Novohradské osvetové stredisko Lučenec
Novohradské osvetové stredisko Lučenec

Archivovaná stránka Novohradského osvetového centra v Lučenci.

Profil kultúry Slovenska
Profil kultúry Slovenska

Archivovaná stránka projektu Univerzitnej knižnice v Bratislave – Profil kultúry Slovenska

Ústav etnológie SAV
Ústav etnológie SAV

Archivovaná stránka Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene