Konspekt 13: Matematika

Publikované: 16.01.2019

Do výberového zberu sme zaradili 8 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 13 s kategóriou Matematika. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 11. januára 2019, s harvestom poslednej domény ukončeným v ten istý deň. Podarilo sa zozbierať 269 MB objemu dát, pre podrobnosti uvádzame reporty daného zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/1

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

8 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

8 (úspešne)
0(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene