Celoplošný zber 2019

Publikované: 08.11.2019

V septembri 2019 sa v rámci Digitálnych prameňov uskutočnil štvrtý celoplošný (celodoménový, komplexný) zber. Pre tento zber boli nastavené maximálne limity (na doménu) 10 000 objektov, 3 hodiny a 400 MB. Z celkového počtu 533883 domén v katalógu DIP sa úspešne zozbieralo 325377 domén slovacikálneho charakteru v objeme približne 14 TB (viď. tabuľka).

Základné údaje po celoplošnom zbere

 Celoplošný zber 2019    GB  TB  
 Nekomprimovaná veľkosť   13875 13,46  
 Komprimovaná veľkosť   6141 6,00  
 Úspešné URL z katalógu DIP 325377      
 Neúspešné URL z katalógu DIP 16849    Spustenie 24.9.2019
 Zrušené/vynechané zo zberu
191657     10:25
 Celkový počet URL z katalógu DIP
533883    Ukončenie 8.10.2019
 Počet WARC 325453     11:04

 

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene