75. výročie SNP

Publikované: 05.09.2019

Vo štvrtok 29. augusta 2019 si Slovensko pripomenulo 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa pripravili dva zbery desiatich vybraných webových stránok, ktoré sa venujú tejto významnej udalosti z našej histórie.

V prvom zbere boli 3 domény neúspešné, tieto domény sa v druhom zbere vyradili. V tomto zbere už boli všetky domény zozbierané úspešne a dosiahli maximálny limit objemu dát 2 GB. Pri zberoch sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 2 dni na doménu. Posledný zber skončil 4. septembra 2019.

V jednotlivých zberoch bolo zozbieraných 14 a 16 GB dát.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/1

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

10 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

7 (úspešne)
3(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene