Pilotný tematický zber

Publikované: 22.12.2015

Pilotný tematický zber sa realizoval v čase implementácie projektu „Digitálne pramene“. Do zberu bolo zahrnutých cca 3 100 webových sídiel (domén) , zaradených pod tematický celok „Kultúrny profil Slovenska“.
Tematický zber bol rozdelený na podkategórie:
1. Kultúra (galérie; múzeá; cirkvi; archívy; folklór-folklórne súbory; knižnice; národné parky)
2. Vzdelávanie – výchova (ZŠ; SOŠ; gymnáziá; VŠ; konzervatóriá; centrá sociálno-pedagogického poradenstva)
3. Veda a spoločnosť (SAV – ústavy; zdravotníctvo; štátna správa)
Samotnému zberu predchádzala kampaň, v rámci ktorej sme oslovili 341 poskytovateľov webových sídiel (domén). Uzatvorili sme 46 licenčných zmlúv o poskytovaní elektronických online prameňov, 10 webových sídiel podlieha verejnej licencii Creative Commons.

Zber prebiehal v čase od 11/2015 a trval do 12/2015.

Pri zbere webovej stránky rešpektujeme „robots.txt“ a táto skutočnosť nám spôsobovala problémy. Z tohto dôvodu sa niektoré stránky nezobrazujú v potrebnej kvalite.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení
(Number of granted permissions)

84/341

 Počet navrhovaných zdrojov
(Number of nominations)(proposed web sites)

3192 zdrojov

Počet úspešne zozbieraných zdrojov
(Number od nominations successfully collected) (partly or fully)

2894 (úspešne)
298(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!