200. výročie narodenia Janka Matúšku

Publikované: 18.01.2021

Témou tematického zberu bolo pripomenúť si 200 rokov od narodenia významného predstaviteľa štúrovcov, romantického básnika, prozaika a dramatika Janka Matúšku. Janko Matúška sa narodil 10. januára 1821 v Dolnom Kubíne a za jeho najvýznamnejšie dielo sa považuje hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska, ktorá sa stala hymnou slovenskej republiky. Tematický zber sme spustili 12. januára 2020. Bolo v ňom zaradených 9 domén, všetky sa zozbierali úspešne v celkovom objeme 12 GB.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

2/2

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

9 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

9 (úspešne)
0(neúspešne)

Vďaka zmluve o poskytnutí elektronických online prameňov je verejne prístupné zobrazenie dvoch z archivovaných stránok v tomto zbere.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene