200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča

Publikované: 07.04.2020

Témou tematického zberu bolo pripomenúť si 200 rokov od narodenia významného predstaviteľa štúrovcov, básnika a evanjelického kňaza Andreja Braxatorisa – Sládkoviča. Andrej Sládkovič sa narodil 31. marca 1820 v Krupine. Tematický zber sme spustili 3. apríla 2020. Bolo v ňom zaradených 14 domén, všetky sa zozbierali úspešne v celkovom objeme 14 GB.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/0

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

14 zdroje

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

14 (úspešne)
0(neúspešne)

Vďaka licencii Creative Commons je verejne prístupné zobrazovanie jednej z archivovaných stránok v tomto zbere.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!