Profil webového archívu Digitálnych prameňov 2016

Nárast archívu v roku 2016

  • Zaplnené miesto v archíve v Gigabyte.

Zozbieraný objem za jednotlivé mesiace

  • Komprimovaná veľkosť, obsadené miesto v archíve, udávaná v Gigabyte (r.2016).
  • Nekomprimovaná veľkosť súborov v archíve, udávaná v Gigabyte (r.2016).

Počet WARC súborov

  • Počet WARC súborov v roku 2016.

Kapacita úložiska DIP

  • Voľné 759 TB
  • Využité 41 TB
  • Celkovo 800 TB

Počet domén v katalógu DIP – november 2016.

Graf domen v katalogu DIP
Print Friendly

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk