Informácie o prístupnosti

Identifikácia správcu obsahu

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská ul. č. 1, 814 17 Bratislava

Identifikácia technického prevádzkovateľa

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská ul. č. 1, 814 17 Bratislava

Informácie o kompetenciách a poskytovaných službách správcu obsahu

Univerzitná knižnica v Bratislave je univerzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v súlade so Zriaďovacou listinou knižnice.

Zverejnenie úradných hodín správcu obsahu

pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa prevádzkovateľa webovej stránky slúžiaca pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou

ddp(at)ulib(dot)sk

E-mailová adresa webmastra webovej stránky

admin(at)webdepozit(dot)sk

Pravidlá prístupnosti

Webová stránka spĺňa pravidlá prístupnosti podľa Výnosu MF SR o štandardoch pre IS verejnej správy.

W3C

Verejná licencia CC

Verejná licencia Creative Commons pre webové sídlo www.webdepozit.sk.

verejna licencia cc

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk