Informácie o prístupnosti

Identifikácia správcu obsahu

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská ul. č. 1, 814 17 Bratislava

Identifikácia technického prevádzkovateľa

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská ul. č. 1, 814 17 Bratislava

 

Informácie o kompetenciách a poskytovaných službách správcu obsahu

Univerzitná knižnica v Bratislave je univerzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v súlade so Zriaďovacou listinou knižnice.

 

Zverejnenie úradných hodín správcu obsahu

pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.

 

E-mailová adresa prevádzkovateľa webovej stránky slúžiaca pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou

ddp(at)ulib(dot)sk

 

E-mailová adresa webmastra webovej stránky

admin(at)webdepozit(dot)sk

Pravidlá prístupnostiVerejná licencia CC
Webová stránka spĺňa pravidlá prístupnosti podľa Výnosu MF SR o štandardoch pre IS verejnej správy.
W3C
Verejná licencia Creative Commons pre webové sídlo www.webdepozit.skverejna licencia cc
Print Friendly

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk