Webdepozit in numbers
Slovak webspace

During the full-domain harvest 2017 we have harvested 279 454 domains from DDR catalog.

 

2017Graf-Zozbieraný-objem-v-TB

Webdepozit quick links

Since 2015 we have commited

Number of cooperating subjects based on concluded agreements:

 

Print Friendly, PDF & Email

Partners

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk