Zoznam archivovaných e-Born monografií

Pre prístup k publikácii prejdite na stránku vyhľadávania v e-Born archíve, prepnite na rozšírené vyhľadávanie, syntax výrazu jednoduchá, v MARC vyberte Názov titulu (2451#$a). Podrobnejší návod na vyhľadávanie nájdete na stránke Prieskum e-Born archívu.

Všetky | Najnovšie | \ A B Č D E F G H I J K M N O P R S T U Z
V zozname sa nachádza 94 e-Born monografií
“V hlave tridsať, v krížoch sto”
Andrej Melicherčík – osobnosť v dobe, doba v osobnosti
Autorita symbolu
Avion
Boh medzi bariérami
Budovanie odbornosti na okresných úradoch – čo zmenil nový zákon o štátnej službe?
Buzna, Alexander 1886 – 1945
Čierno-biele svety
Civil Ceremonies In Socialist Czechoslovakia And Post-Socialist Slovakia
Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?
Diskutuj bez nenávisti: stratégie na znižovanie nenávistných prejavov v online priestore
Ekonomické a sociálne reformy na Slovensku: niektoré aspekty tvorby verejnej politiky a presadzovania záujmov
Folklór a folkloristika vo svete postmoderny
Fridrich Konrad 1900 – 1982
Globe in Motion 2
Globe in Motion. Patterns of international migration: Similarities and Differences
Hlas Slovenska v Bruseli
Indikátory integrácie pre 21. storočie
Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk
Jediná jistota je změna
Kolníková, Katarína 1921 – 2006
Komunikácia vlády
Konšpiračné teórie
Korupcia vo verejnej diskusii 1996-2007
Krajské mestá SR v číslach 2022
Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku
Manuál pre tvorbu verejnej politiky
Marketing knižníc orientovaný na používateľa
Metodická príručka pre vypracovanie inventárov k archívnym fondom Archívu Slovenskej akadémie vied
Motus in verbo
Naratívne piesne o zbojníkoch
Národná správa o vedeckotechnickej politike
Národopis na Slovensku v službách Tretej ríše
Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477-1699): vydavateľsko-funkčný konštrukt
Nevyrozprávané susedské histórie
November
Občianske obrady na Slovensku
Ondrouch, Vojtěch – osobný fond 1891 – 1963 (1964) Inventár k archívnemu fondu
Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
PhDr. Božena Filová, CSc., členka korešpondentka SAV
PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo
PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo
Plants in urban areas and landscape
Podpoľanie
Prvý dotyk so slobodou
Religion as a path to change?
Rómske deti v slovenskom školstve
Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov
Rozprávanie a mlčanie
Rudolf Vrba 1924 – 2006
Školy proti segregácii
Slovenská republika v číslach 2022
Slovenský národopis 1953-2002
Služobné hodnotenie na úrovni miestnej štátnej správy v SR
Sociologické aspekty korupcie
Správa o výberových konaniach do funkcie predsedov súdov v období 1.1.2012-31.12.2012
Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2022
Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2021
Štatistika v regiónoch – Kraje v číslach 2022
Štepka, Stanislav 1944-
Studia bibliographica Posoniensia 2006
Studia bibliographica Posoniensia 2007
Studia bibliographica Posoniensia 2008
Studia bibliographica Posoniensia 2009
Studia bibliographica Posoniensia 2010
Studia bibliographica Posoniensia 2011
Studia bibliographica Posoniensia 2012
Studia bibliographica Posoniensia 2013
Studia bibliographica Posoniensia 2014
Studia bibliographica Posoniensia 2015
Studia Bibliographica Posoniensia 2016
Studia bibliographica Posoniensia 2017
Studia Bibliographica Posoniensia 2018
Studia Bibliographica Posoniensia 2019
Studia Bibliographica Posoniensia 2020
Studia Bibliographica Posoniensia 2021
Studia Bibliographica Posoniensia 2022
Studia Museologica Slovaca 2017
Studia Museologica Slovaca 2018
Studia Museologica Slovaca 2019
Studia Museologica Slovaca 2020
Studia Museologica Slovaca 2021
Studia Museologica Slovaca 2022
Studia Museologica Slovaca 2023
Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni
The Socio-Cultural Capital of Successful Villages
The Story of Bratislava from the Beginning of 20th Century
Umením spolupráce s občianskym sektorom k oživeniu verejných priestranstiev?
Uncertainty Modelling 2022
Za hranicami vedy?
Ženy a muži v SR 2022
Žili sme v socializme
Žili sme v socializme II.
Život olašských žien
Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk