Informácie e-Born

Odporúčané formáty

NAME;
MIME TYPE PUID/ID MIME TYPE
PDF (1.0) application fmt/14 application/pdf
PDF (1.1) application fmt/15 application/pdf
PDF (1.2) application fmt/16 application/pdf
PDF (1.3) application fmt/17 application/pdf
PDF (1.4) application fmt/18 application/pdf
PDF application fmt/19 application/pdf/1.5, application/pdf/undef
PDF (1.6) application fmt/20 application/pdf
PDF (1.7) application fmt/276 application/pdf
PDF/A (1a) application fmt/95 application/pdf
PDF/A (1b) application fmt/354 application/pdf
PDF/A (2a) application fmt/476 application/pdf
PDF/A (2b) application fmt/477 application/pdf
WARC application fmt/289 application/warc
ePub application fmt/483 application/epub+zip

Validačné nástroje

Validátor JHOVE

JHOVE je open-source nástroj na identifikáciu, validáciu a charakterizáciu súborov pre digitálne uchovanie. Pred poskytnutím elektronickej publikácie na archiváciu sa odporúča validovať daný elektronický dokument niektorým z validátorov. Preferovaným validátorom Digitálnych prameňov je JHOVE. Viac informácií na stránke The Open Preservation Foundation.

JHOVE 1.18 na stiahnutie (Windows): http://software.openpreservation.org/rel/jhove-latest.jar

V OS Windows sa stiahnutý súbor uloží ako zip (jhove-latest.jar.zip), pre inštaláciu stačí zmazať koncovku súboru .zip (jhove-latest.jar) a postupovať podľa krokov inštalácie. Súbor sa nerozbaľuje ako .zip archív. Pre validáciu PDF súboru treba po spustení vybrať v navigácii (edit/modules) modul PDF-hul, a následne vybrať požadovaný súbor, pričom po validácii je dôležitý status – “Status: Well-formed and valid” (súbor je validný). Pre nevalidný súbor sa zobrazí chybové hlásenie.

Validátor veraPDF

Riešitelia projektu PREFORMA (Open Preservation Foundation a PDGF Association) začali testovať validátor formátov veraPDF (https://verapdf.org/). VeraPDF je open-source PDF/A validátor, ktorý sa opiera o normu ISO 19005 (PDF/A). Testovanie sa zameria na automatizáciu testovacích procesov, reporting, optimalizáciu výkonnosti a doplnenie dokumentácie vrátane školení používateľskej komunity. VeraPDF 1.0 bola publikovaná v januári 2017. Validátor si môžete stiahnuť:

Nástroj DROID

DROID je softvérový nástroj vyvinutý National Archives UK na vykonávanie automatizovanej identifikácie súborových formátov. Nástroj je naladiteľný na rôzne operačné systémy. Bližšia špecifikácia na stránke National Archives.  

Užitočné linky

Názov Popis
Creative Commons Creative Commons je americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu.
Creative Commons logo a HTML segment Výber z rôznych voľných licencií, ktoré je možné použiť pri sprístupnení svojho diela.
Národná agentúra ISSN Národná agentúra ISSN je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN s ústredím v Paríži. Agentúra prideľuje ISSN periodickým publikáciám vydávaným na Slovensku.
Slovenská národná databáza ISSN Portál národnej databázy ISSN.
Národná agentúra ISBN Národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov.
URN:NBN – Trvalá identifikácia digitálnych objektov Jednotný názov prameňa (Uniform Resource Name- URN) určený na nezávislú trvalú a jednoznačnú identifikáciu digitálnych objektov.
International Internet Preservation Consortium Medzinárodné konzorcium pre uchovávanie internetu.
Multilingual European Registration Agency of DOI Registračná agentúra DOI (DOI RA), ktorá poskytuje štandardný trvalý identifikátor pre akúkoľvek formu duševného vlastníctva v digitálnej sieti.
Udržateľnosť digitálnych formátov LOC Faktory udržateľnosti, kategórie obsahu a opisy formátov v rámci plánu Library of Congress.
The Open Preservation Foundation Nadácia The Open Preservation Foundation poskytuje technológie a vedomosti pre riešenie problémov digitálneho uchovávania.
Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk