Informácie E-Born

Odporúčané formáty

Odporúčame používať formát PDF-A. V prípade problémov pri vkladaní súborov do archívu si vyhradzujeme právo súbor skonvertovať.

NAME;
MIME TYPE PUID/ID MIME TYPE
PDF (1.0) application fmt/14 application/pdf 
PDF (1.1) application fmt/15 application/pdf 
PDF (1.2) application fmt/16 application/pdf 
PDF (1.3) application fmt/17 application/pdf 
PDF (1.4) application fmt/18 application/pdf 
PDF application fmt/19 application/pdf/1.5, application/pdf/undef
PDF (1.6) application fmt/20 application/pdf 
PDF (1.7) application fmt/276 application/pdf 
PDF/A (1a) application fmt/95 application/pdf 
PDF/A (1b) application fmt/354 application/pdf 
PDF/A (2a) application fmt/476 application/pdf 
PDF/A (2b) application fmt/477 application/pdf 
WARC application fmt/289 application/warc
ePub application fmt/483 application/epub+zip

 

Validačné nástroje

Validátor JHOVE

JHOVE je open-source nástroj na identifikáciu, validáciu a charakterizáciu súborov pre digitálne uchovanie. Pred poskytnutím elektronickej publikácie na archiváciu sa odporúča validovať daný elektronický dokument niektorým z validátorov. Preferovaným validátorom Digitálnych prameňov je JHOVE. JHOVE 1.16 obsahuje opravy a lepšie spracovanie súborov v moduloch PDF a WAV, viac informácií na stránke The Open Preservation Foundation.

Validátor veraPDF

Riešitelia projektu PREFORMA (Open Preservation Foundation a PDGF Association) začali testovať validátor formátov veraPDF (http://verapdf.org/). VeraPDF je open-source PDF/A validátor, ktorý sa opiera o normu ISO 19005 (PDF/A). Testovanie sa zameria na automatizáciu testovacích prosesov, reporting, optimalizáciu výkonnosti a doplnenie dokumentácie vrátane školení používateľskej komunity. VeraPDF 1.0 bola publikovaná v januári 2017. Validátor si môžete stiahnuť :

Nástroj DROID

DROID je softvérový nástroj vyvinutý National Archives UK na vykonávanie automatizovanej identifikácie súborových formátov. Nástroj je naladiteľný na rôzne operačné systémy. Bližšia špecifikácia na stránke National Archives.  

Užitočné linky

Názov Popis
Creative Commons Slovensko Creative Commons je americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu.
Creative Commons logo a HTML segment Výber z rôznych voľných licencií, ktoré je možné použiť pri sprístupnení svojho diela.
Národná agentúra ISSN Národná agentúra ISSN je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN s ústredím v Paríži. Agentúra prideľuje ISSN periodickým publikáciám vydávaným na Slovensku.
Národný register ISSN Portál národnej databázy ISSN.
Národná agentúra ISBN Národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov.
URN:NBN – Trvalá identifikácia digitálnych objektov Jednotný názov prameňa (Uniform Resource Name- URN) určený na nezávislú trvalú a jednoznačnú identifikáciu digitálnych objektov.
International Internet Preservation Consortium Medzinárodné konzorcium pre uchovávanie internetu.
Multilingual European Registration Agency of DOI Registračná agentúra DOI (DOI RA), ktorá poskytuje štandardný trvalý identifikátor pre akúkoľvek formu duševného vlastníctva v digitálnej sieti.
The European Library Online portál pre prístup k zbierkam národných a popredných knižníc Európy.
The British Library Národná knižnica Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Portál Európskej únie Oficiálna webová lokalita Európskej Únie.
Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk