Archivujte s nami elektronické publikácie

Archivujú sa materiály významnej vedeckej a kultúrnej hodnoty, ktorým je pridelený identifikátor ISBN alebo ISSN. Prostredníctvom formulára môžete navrhnúť elektronickú publikáciu na uloženie do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky webového kultúrneho dedičstva v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Uzatvorte licenčnú zmluvu na zaradenie publikácie do systematicky budovaných a chránených depozitných fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ak máte publikáciu označenú verejnou licenciou Creative Commons, nemusíte zmluvu uzatvárať. Prosíme o zasielanie publikácií, ktoré spĺňajú aspoň jedno z nasledovných kritérií:

  • publikácie publikované na území SR
  • publikácie v slovenskom jazyku bez ohľadu na sídlo vydavateľa
  • publikácie slovenských autorov bez ohľadu na sídlo vydavateľa
  • publikácie o Slovensku a o Slovákoch

Deklarácia Creative Commons

Deklarujte explicitne verejnú licenciu Creative Commons na uloženie, sprístupnenie a využitie Vášho digitálneho prameňa (webového sídla, publikácie, objektu). Uverejnite prosím na webovom sídle odpovedajúce logo Creative Commons a doplňte HTML kód stránky o segment licencie CC (návod ako na to). Takto označené pramene budú môcť byť uložené do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Licenčná zmluva

Uzatvorte s Univerzitnou knižnicou v Bratislave Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov. Zmluvne ošetrené stránky a objekty (webové sídla, publikácie, artefakty, …) budú uložené do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky webového kultúrneho dedičstva (licenčná zmluva).

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk