Archivácia

Archivujú sa elektronické publikácie (monografie, časopisy) publikované na Slovensku, ktoré majú pridelené číslo  ISSN alebo ISBN. Ak tituly, ktoré publikujete, ešte nemajú pridelené ISSN/ISBN, obráťte sa na príslušnú agentúru –  NA ISSN v UKB v Bratislave https://www.ulib.sk/sk/narodna-agentura-issn/ alebo NA ISBN v SNK Martine http://www.snk.sk/sk/sluzby/v-sidelnej-budove/sluzby-vydavatelom/system-isbn-a-ismn.html. Elektronickú publikáciu  môžete navrhnúť na uloženie do dlhodobého archívu webového kultúrneho dedičstva v Univerzitnej knižnici v Bratislave prostredníctvom elektronického formulára. Na uloženie publikácie do archívu v súlade s platnou legislatívou SR je potrebné:

  1. buď  sprístupniť dielo prostredníctvom verejnej licencie Creative Commons alebo
  2. uzavrieť s Univerzitnou knižnicou v Bratislave Zmluvu o poskytovaní elektronických on-line prameňov

Logo Webdepozit

Budeme radi, ak na vašich stránkach uvediete, že sú archivované v archíve digitálnych prameňov. Logo Digitálnych prameňov si môžete stiahnuť (pravým kliknutím Uložiť obrázok ako…) a vložiť na vašu stránku. Logo môžete vložiť aj prostredníctvom priloženého HTML kódu.

Logo s bielym pozadím Webdepozit logo

Kód do stránky

<a href="https://www.webdepozit.sk" target="_blank"><img src="https://www.webdepozit.sk/obrazky/loga/dip-logo-180px.jpg" width="180px"></a>
Logo s priehľadným pozadím Webdepozit logo priehľadné

Kód do stránky

<a href="https://www.webdepozit.sk" target="_blank"><img src="https://www.webdepozit.sk/obrazky/loga/dip-logo-180px.png" width="180px"></a>

Deklarácia verejnej licencie Creative Commons

Deklarovanie verejnej  licencie Creative Commons  umožní  ukladať,  sprístupňovať a využívať  elektronické  publikácie v zmysle zadefinovanej licencie. Uverejnite prosím na webovom sídle príslušné  logo Creative Commons a doplňte HTML kód stránky o segment licencie CC (návod ako na to).

Licenčná zmluva

Na tituly, ktoré nie sú sprístupnené prostredníctvom verejnej licencie CC je potrebné uzatvoriť  s Univerzitnou knižnicou v Bratislave Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov (licenčná zmluva). Tituly, na ktoré sa bude vzťahovať zmluva,budú uložené do archívu   digitálnych prameňov a sprístupňované podľa požiadaviek poskytovateľa.

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk