Elektronické publikácie

Informačný systém DIP sa zameriava na zber a uchovávanie elektronických publikácií, ktoré sú integrálnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Perspektívne spadajú do rámca povinného deponátu. Predmetom záujmu IS DIP sú elektronické publikácie registrované v rámci národných identifikačných systémov ISSN a ISBN.

Elektronické publikácie (e-Born) v kontexte projektu DIP sú diela, ktoré sú pôvodne publikované  v elektronickej forme ako neperiodické publikácie –  monografie alebo pramene na pokračovanie (seriály). Elektronické publikácie sú obvykle distribuované v zodpovedajúcich digitálnych formátoch (PDF, ePub, HTML/XHTML, …). Na vklad do IS DIP sú vzhľadom na požiadavky dlhodobého uchovávania stanovené odporúčané formáty. Vklad (upload) do IS DIP sa uskutočňuje individuálne prostredníctvom používateľského rozhrania, je možný po registrácii alebo prostredníctvom kurátora.

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk