Zobrazenie archívu WWW sídiel

OpenWayback

OpenWayback Machine – je softvérový nástroj na prezentáciu webových archívov vo formáte ARC alebo WARC (webové archivačné formáty). Umožňuje časovú navigáciu v archivovaných webových prameňoch. Vývoj: Internet Archive. Viac info na http://netpreserve.org/openwayback

Zobrazenie WWW sídla

Na zobrazenie archívneho obsahu webu sa používa open source nástroj OpenWayback. Pri prezeraní archivovaného obsahu zadá používateľ do webového prostredia OpenWaybacku pôvodnú adresu URL stránky. Aplikácia zobrazí zoznam archivovaných snímok s časovým rozlíšením, kde používateľ vyberie jednu z nich pre zobrazenie archivovanej stránky. Zobrazenie zvoleného webového sídla, ktoré je uložené v archíve webových sídel (v našom prípade https://www.ulib.sk) systémom OpenWayback možno dosiahnuť zadaním príkazu pre webovú službu: https://search.webdepozit.sk/webarchiv/public/*/http://www.ulib.sk

openWayback

Návod na použitie OpenWayback

Pri prezeraní archivovaného obsahu zadá používateľ do webového prostredia OpenWaybacku pôvodnú adresu URL stránky, kľúčové slovo alebo vyplní kritéria pre metadáta. Aplikácia zobrazí zoznam archivovaných snímok s časovým rozlíšením, kde používateľ vyberie jednu z nich pre zobrazenie archivovanej stránky. Podrobné bádanie pomocou zmeny URL na GitHube – https://github.com/iipc/openwayback/wiki/OpenWayback-Replay-API.

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk