Sprístupňovanie archívu

Zásady sprístupňovania

Archív webových stránok a archív elektronických publikácií sú sprístupňované prostredníctvom verejného vyhľadávacieho rozhrania portálu www.webdepozit.sk, ako aj prostredníctvom vyhľadávania na stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave www.ulib.sk. Po spustení prieskumu zobrazí informačný systém výsledky vyhľadávania ako tabuľkový zoznam hitov, t.j. záznamov, ktoré zodpovedajú hľadanemu výrazu. Zoznam obsahuje niektoré základné údaje o jednotlivých archívnych záznamoch a príslušné prístupové adresy. Sprístupňovanie archívnych záznamov sa riadi legislatívnymi ustanoveniami, zmluvami a zásadami férového používania informačných prameňov. Podľa toho je prístup k nim voľný, lokálny alebo zakázaný. Informačné pramene (webové stránky a elektronické publikácie) publikované pod verejnou licenciou (Creative Commons a pod.) a tie, ktoré sú predmetom zmluvy medzi poskytovateľom/vydavateľom a UKB s príslušným súhlasom je možné sprístupňovať verejne. Ostatné archívne dokumenty sú prístupné v osobitnom režime v priestoroch Depozitu digitálnych prameňov UKB z vyhradených služobných pracovných staníc a v bádateľni DDP.

Sprístupňovanie archívu WWW

Do webového archívu možno pristupovať priamo z  webovej stránky webdepozit, alebo možno použiť URL archívu: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-web?q=

Po zadaní hľadaného výrazu „ulib.sk“ sa zobrazí hľadaný záznam. Obsahuje URL adresu, názov stránky, linku na aktuálnu verziu a prehľad archivovaných verzií, ktoré sú závislosti na podmienkach sprístupnenia tej ktorej stránky, prelinkované s archívnym záznamom prostredníctvom rozhrania OpenWayback. Náhľad hľadania výrazu:

Archívny záznam stránky „www.ulib.sk/sk/“ z 28.11.2015 je verejne prístupný na adrese https://search.webdepozit.sk/webarchiv/public/20151128054214/http://www.ulib.sk/sk/. Náhľad archivovanej stránky:

Sprístupňovanie archívu elektronických publikácií

Do archívu elektronických publikácií možno pristupovať priamo z  webovej stránky webdepozit, alebo možno použiť URL archívu: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=

Po zadaní hľadaného výrazu „acta logistica“ sa zobrazí hľadaný záznam. Obsahuje názov a vybraté bibliografické údaje. Ak je archívny záznam prístupný,  záznam obsahuje linku na konkrétny dokument, ktorý je uložený v archíve. Náhľad hľadania výrazu:

V prípade Acta Logistica sa jedná o elektronický seriál publikovaný pod verejnou licenciou Creative Commons. Náhľad dokumentu v prehliadači:

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk