Sprístupňovanie archívu

Zásady sprístupňovania

Archív webových stránok a archív elektronických publikácií sú sprístupňované prostredníctvom verejného vyhľadávacieho rozhrania portálu www.webdepozit.sk. Po spustení prieskumu zobrazí informačný systém výsledky vyhľadávania ako tabuľkový zoznam hitov, t.j. záznamov, ktoré zodpovedajú hľadanemu výrazu. Zoznam obsahuje niektoré základné údaje o jednotlivých archívnych záznamoch a príslušné prístupové adresy. Sprístupňovanie archívnych záznamov sa riadi legislatívnymi ustanoveniami, zmluvami a zásadami férového používania informačných prameňov. Podľa toho je prístup k nim voľný, lokálny alebo zakázaný. Informačné pramene (webové stránky a elektronické publikácie) publikované pod verejnou licenciou (Creative Commons a pod.) a tie, ktoré sú predmetom zmluvy medzi poskytovateľom/vydavateľom a UKB s príslušným súhlasom je možné sprístupňovať verejne. Ostatné archívne dokumenty sú prístupné v osobitnom režime v priestoroch Depozitu digitálnych prameňov UKB z vyhradených služobných pracovných staníc a v bádateľni DDP.

Bádateľňa DDP

Informačný systém Digitálne pramene (IS DIP) je výstupom projektu OPIS: Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. V rámci IS DIP sa spravujú dve čiastkové databázy – archív webových stránok a archív elektronických publikácií. Obe obsahujú dokumenty vyžadujúce zvýšenú ochranu, a preto sa sprístupňujú len na určenom výpožičnom mieste  – v bádateľni Depozitu digitálnych prameňov (DDP).

Bádateľňa DDP je špecializovaná študovňa UKB určená na štúdium archivovaného obsahu Digitálnych prameňov. Bádateľňa je prístupná len na vyžiadanie po predbežnej rezervácii. Požiadavky na bádanie archívu Digitálnych prameňov je potrebné dohodnúť s kurátorom DDP. Bádateľňa DDP sa nachádza na 2. poschodí UKB na Michalskej ulici č.1 v časti 2 v bývalej PC študovni (mapka). Je prístupná z verejnej zóny UKB.

badatelna DIP

Sprístupňovanie archívu WWW

Do webového archívu možno pristupovať priamo z  webovej stránky webdepozit, alebo možno použiť URL archívu: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-web?q=

Po zadaní hľadaného výrazu „ulib.sk“ sa zobrazí hľadaný záznam. Obsahuje URL adresu, názov stránky, linku na aktuálnu verziu a prehľad archivovaných verzií, ktoré sú závislosti na podmienkach sprístupnenia tej ktorej stránky, prelinkované s archívnym záznamom prostredníctvom rozhrania OpenWayback. Náhľad hľadania výrazu:

portal-www

Archívny záznam stránky „www.ulib.sk/sk/“ z 28.11.2015 je verejne prístupný na adrese https://search.webdepozit.sk/webarchiv/public/20151128054214/http://www.ulib.sk/sk/. Náhľad archivovanej stránky:

nahlad_ulib_openwayback

Sprístupňovanie archívu elektronických publikácií

Do archívu elektronických publikácií možno pristupovať priamo z  webovej stránky webdepozit, alebo možno použiť URL archívu: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=

Po zadaní hľadaného výrazu „acta logistica“ sa zobrazí hľadaný záznam. Obsahuje názov a vybraté bibliografické údaje. Ak je archívny záznam prístupný,  záznam obsahuje linku na konkrétny dokument, ktorý je uložený v archíve. Náhľad hľadania výrazu:

nahlad_dotazu_eborn

V prípade Acta Logistica sa jedná o elektronický seriál publikovaný pod verejnou licenciou Creative Commons. Náhľad dokumentu v prehliadači:

nahlad_acta_logistika
Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene