Prieskum archívu elektronických publikácií

Do archívu elektronických publikácií možno pristupovať priamo z  webovej stránky webdepozit. Používateľ má na hlavnej stránke k dispozícii jediné textové pole pre zadanie vyhľadávaného výrazu. Pod poľom je umiestnený prepínač, ktorým si používateľ vyberie archív elektronických publikácií – elektronické publikácie.

Jednoduchý prieskum

Jednoduchý prieskum je jednoduché vyhľadávanie, pri ktorom sa do vyhľadávacieho poľa zadá hľadaný výraz – kľúčové slovo. Výsledkom je výber všetkých elektronických publikácií, ktoré obsahujú hľadaný výraz. Na jednoduchý prieskum možno použiť iba výrazy (slová) s dĺžkou 3 a viac znakov, pričom špeciálne znaky sa nahradzujú medzerou. Vyhľadávanie môžete spresniť výberom faziet (panel „kategórie“ vľavo). Pri jednoduchom prieskume elektronických publikácií je zapnuté fulltextové vyhľadávanie, ktoré prehľadáva aj jednotlivé tituly časopisov a monografií. Pre  fulltextové vyhľadávanie odporúčame zadať do poľa pre hľadaný výraz niekoľko slov (fragmentov), ktorých výskyt sa vyhľadáva v indexe, ktorý obsahuje metaúdaje a heslá z archivovaných entít (fulltext). Index na vyhľadávanie v archíve elektronických dokumentov sa vytvára jednak z metaúdajov aktuálneho katalógového záznamu príslušného elektronického dokumentu v štruktúre MARC21 (Metadátový model DIP e-Born seriály, Metadátový model DIP e-Born monografie (.doc, 1,50 MB) a z textového obsahu elektronického dokumentu. Vzťah medzi jednotlivými výrazmi je „aj“ (t.j. logický súčin: AND), pričom akceptované sú iba slová s minimálnou dĺžkou 3 znakov.

Všetky kategórie Hľadaný výraz Hľadaj Zruš filter

Výsledky vyhľadávania sú zobrazené v stránkovanom zozname na stránke otvorenej v novej záložke webového prehliadača. Výsledkom je výber všetkých elektronických publikácií, ktoré obsahujú hľadaný výraz. Položky výsledkov obsahujú náhľad titulnej stránky a základné informácie (metaúdaje) o nájdenej entite. Používateľ kliknutím na položku v zozname výsledkov otvorí archivovanú verziu elektronickej publikácie (monografie, čísla časopisu, …).

Rozšírený prieskum

Systém IS DIP poskytuje viacero možností na rozšírené vyhľadávanie, ktoré sa odlišujú podľa zvolenej syntaxe: jednoduchá syntax (logický súčin výrazov) alebo SOLR syntax.

Hľadaný výraz – Podľa zvolenej syntaxe výrazu vpíšte do textového poľa kľúčové slová alebo logický výraz.

Syntax výrazu

  • jednoduchá – do textového poľa pre hľadaný výraz zadajte slová podobne ako pri vyhľadávaní v Google. Zo zadaných slov sa berú do úvahy len tie, ktoré majú viac ako 3 znaky. Vyhľadávač vráti iba tie záznamy, ktoré obsahujú v indexovanom textovom obsahu všetky zadané slová.
  • SOLR – umožňuje vytvoriť komplexný výraz s použitím logických operátorov. Vyhľadávať je možné buď voči všetkému indexovanému textovému obsahu (meta_all), alebo voči konkrétnemu MARC poľu (napr. 650#4$a_meta).
  • Logické operátory môžu byť: a zároveň (AND), alebo (OR) alebo negácia (-).

Vyhľadať v MARC

Táto možnosť je prístupná iba pri nastavení jednoduchej syntaxe výrazu. V zozname MARC polí vyberte konkrétne pole, voči ktorému sa budú hľadať zadané slová. Vyhľadávač vráti iba tie záznamy, ktoré vo zvolenom MARC poli obsahujú všetky zadané slová. Prednastavené pole všade zobrazuje rovnaké výsledky ako jednoduchý prieskum (so zapnutým fulltextovým vyhľadávaním).

Dátum archivácieUmožňuje časové ohraničenie výsledkov vyhľadávania podľa dátumu archivácie.

Príklady vyhľadávania

Jednoduché vyhľadávanie (prieskum)

Všetky kategórie Hľadaný výraz

Hľadaj

Zruš filter

Rozšírené vyhľadávanie – podľa názvu titulu

Rozšírené vyhľadávanie (SOLR)

meta_all:*history* OR meta_all:*culture* AND -meta_all:*microbiology*

Všetky metadáta publikácií obsahujú slová history alebo culture a neobsahujú slovo microbiology

24500$f_meta:*201* AND 542##$n_meta:CC

Výraz pre vyhľadanie publikácií s licenciou CC vydaných do roku 2019

7102#$a_meta:”Univerzita Komenského”

Výraz pre vyhľadanie publikácií, ktoré vydala Univerzita Komenského v Bratislave

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk