Prieskum archívu elektronických publikácií

Do archívu elektronických publikácií možno pristupovať priamo z  webovej stránky webdepozit, alebo možno použiť URL archívu : 

Jednoduchý prieskum

Používateľ má na hlavnej stránke k dispozícii jediné textové pole pre zadanie vyhľadávaného výrazu, ktoré slúži cieľu dosiahnutia používateľskej prívetivosti a intuitívneho použitia vyhľadávania v archívoch. Pod poľom je umiestnený prepínač, ktorým používateľ určí, v ktorom z archívov sa má vyhľadávať:

  • archív webového obsahu,
  • archív elektronických publikácií.

Do poľa pre hľadaný výraz môže používateľ zadať niekoľko slov (fragmentov), ktorých výskyt sa vyhľadáva v indexe, ktorý obsahuje metaúdaje a heslá z archivovaných entít. Index na vyhľadávanie v archíve elektronických dokumentov sa vytvára jednak z metaúdajov aktuálneho katalógového záznamu (odkaz na dokument) príslušného elektronického dokumentu v štruktúre MARC21 (Metadátový model DIP e-Born seriály, Metadátový model DIP e-Born monografie (.doc, 1,50 MB) a z textového obsahu elektronického dokumentu. Vzťah medzi jednotlivými výrazmi je „aj“ (t.j. logický súčin: AND), pričom akceptované sú iba slová s dĺžkou 3 a viac znakov.

Jednoduchý prieskum je jednoduché vyhľadávanie, pri ktorom sa do zadá hľadaný výraz – kľúčové slovo. Výsledkom je výber všetkých elektronických publikácií, ktoré obsahujú hľadaný výraz. Na jednoduchý prieskum možno použiť iba výrazy (slová) s dĺžkou 3 a viac znakov, pričom špeciálne znaky sa nahradzujú medzerou. Vyhľadávanie môžete spresniť výberom faziet (panel „kategórie“ vľavo).

Všetky kategórie Hľadaný výraz

Hľadaj

Zruš filter


Výsledky vyhľadávania sú zobrazené v stránkovanom zozname na stránke otvorenej v novej záložke webového prehliadača. Výsledkom je výber všetkých elektronických publikácií, ktoré obsahujú hľadaný výraz. Položky výsledkov obsahujú náhľad titulnej stránky a základné informácie (metaúdaje) o nájdenej entite. Používateľ kliknutím na položku v zozname výsledkov otvorí archivovanú verziu elektronickej publikácie (monografie, čísla časopisu, …).

Rozšírený prieskum

Systém IS DIP poskytuje viacero možností na rozšírené vyhľadávanie, ktoré sa odlišujú podľa zvolenej syntaxe: jednoduchá syntax (logický súčin výrazov) alebo SOLR syntax.

Hľadaný výraz – Podľa zvolenej syntaxe výrazu vpíšte do textového poľa kľúčové slová alebo logický výraz.

Syntax výrazu

  • jednoduchá – do textového poľa pre hľadaný výraz zadajte slová podobne ako pri vyhľadávaní v Google. Zo zadaných slov sa berú do úvahy len tie, ktoré majú viac ako 3 znaky. Vyhľadávač vráti iba tie záznamy, ktoré obsahujú v indexovanom textovom obsahu všetky zadané slová.
  • SOLR – umožňuje vytvoriť komplexný výraz s použitím logických operátorov. Vyhľadávať je možné buď voči všetkému indexovanému textovému obsahu (meta_all), alebo voči konkrétnemu MARC poľu (napr. 650#4$a_meta).
  • Logické operátory môžu byť: a zároveň (AND), alebo (OR) alebo negácia (-).

Vyhľadať v MARC

Táto možnosť je prístupná iba pri nastavení jednoduchej syntaxe výrazu. V zozname MARC polí vyberte konkrétne pole, voči ktorému sa budú hľadať zadané slová. Vyhľadávač vráti iba tie záznamy, ktoré vo zvolenom MARC poli obsahujú všetky zadané slová.

Dátum archivácieUmožňuje časové ohraničenie výsledkov vyhľadávania podľa dátumu archivácie.

Príklady vyhľadávania

Jednoduché vyhľadávanie

Všetky kategórie Hľadaný výraz

Hľadaj

Zruš filter

 

Rozšírené vyhľadávanie

meta_all:*blog* OR meta_all:*sme*

Textová zložka WWW sídla obsahuje reťazec blog alebo sme.

650#4$a_meta:*politik* AND (970##$a_meta:*ludia* OR 970##$a_meta:*spravy*) AND -970##$a_meta:*hlavne*

metadátový záznam WWW sídla v poli 650#4$a obsahuje reťazec politik a pole 970##$a obsahuje buď ludia alebo spravy, a neobsahuje hlavne.

720##$a_meta:”Petit Press a.s.”

metadátový záznam WWW sídla v poli 720##$ obsahuje Petit Press a.s.

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk