Katalógy digitálnych prameňov

Zdrojové katalógy digitálnych prameňov

Webové sídlo Popis
https://katalog.issn.sk/ Národný register ISSN Slovensko
https://chamo-ukb.kis3g.sk/search/query?theme=ukb Online katalóg fondov UKB
http://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=snk Online katalóg SNK
http://www.snk.sk/sk/sluzby/v-sidelnej-budove/sluzby-vydavatelom/ohlasene-knihy.html Národná agentúra ISBN (zoznamy ohlásených publikácií)

 

Služby OAI PMH

Metaúdaje, ktoré možno publikovať cez OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), sú organizované v dvoch interných katalógoch:

 • Katalóg archívu WWW sídel
 • Katalóg elektronických publikácií

Každá z týchto skupín sa publikuje a aktualizuje samostatne cez príslušné OAI-PMH služby.

OAI PMH služby pre archív webových sídel

Základnými entitami, na ktoré sa v tejto skupine viažu metaúdaje, sú zbery jednej konkrétnej domény, resp. webového sídla. Každý zber konkrétneho webového sídla má vlastný (jedinečný) URN:NBN identifikátor. SET-y pre túto skupinu vznikajú dynamicky a to na základe dátumu zberu. Prvou úrovňou je ROK a podúrovňou je MESIAC. Služba OAI-PMH pre WWW zbery je dostupná na: https://oai.webdepozit.sk/www. Služba podporuje harvesting metaúdajov vo formáte MARC XML.

Príklad pre harvesting záznamu s ID oai: “oai.webdepozit.sk:240”. URL tohto harvestu: https://oai.webdepozit.sk/www?verb=GetRecord&metadataPrefix=marc&identifier=oai:oai.webdepozit.sk:240

Podporuje sa šesť štandardných spôsobov vyhľadávania:

 1. GetRecord – vyhľadanie konkrétneho určeného záznamu podľa ID
 2. Identify – identifikácia úložiska metaúdajov
 3. ListIdentifiers – poskytne zoznam identifikátorov zodpovedajúcich zadaným kritériám
 4. ListMetadataFormats – poskytne zoznam metadátových formátov v úložisku
 5. ListRecords – vyhľadá záznamy zodpovedajúce zadaným kritériám
 6. ListSets – poskytne zoznam skupín v repozitári

OAI PMH služby pre katalóg elektronických publikácií

Základnými entitami, na ktoré sa v tejto skupine viažu metaúdaje, sú elektronické monografie a periodiká. Jedinečným identifikátorom je URN:NBN. Časová značka je dátum poslednej zmeny – aktualizácia metaúdajov. SET-y pre túto skupinu sú dva: monografie a periodiká. Služba OAI-PMH pre elektronické publikácie je dostupná na: https://oai.webdepozit.sk/eborn. Služba podporuje harvesting metaúdajov vo formáte MARC XML.

Príklad pre harvesting záznamu s ID oai: oai.webdepozit.sk:763219768“. URL tohto harvestu: https://oai.webdepozit.sk/eborn?verb=GetRecord&metadataPrefix=marc&identifier=oai:oai.webdepozit.sk:763219768.

Podporuje sa šesť štandardných spôsobov vyhľadávania:

 1. GetRecord – vyhľadanie konkrétneho určeného záznamu podľa ID
 2. Identify – identifikácia úložiska metaúdajov
 3. ListIdentifiers – poskytne zoznam identifikátorov zodpovedajúcich zadaným kritériám
 4. ListMetadataFormats – poskytne zoznam metadátových formátov v úložisku
 5. ListRecords – vyhľadá záznamy zodpovedajúce zadaným kritériám
 6. ListSets – poskytne zoznam skupín v repozitári
Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk