Katalógy digitálnych prameňov

Zdrojové katalógy digitálnych prameňov

Webové sídlo Popis
http://invenio.webdepozit.sk/ Katalóg elektronických publikácií.
https://issn.issn.sk/ Národný register ISSN Slovensko.
https://chamo-ukb.kis3g.sk/search/query?theme=ukb Online katalóg fondov UKB.
http://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=snk Online katalóg SNK.
http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/vydavatelov/isbn/ohlasene-knihy.html Národná agentúra ISBN, zoznamy ohlásených publikácií.

 

Služby OAI PMH

Metaúdaje, ktoré možno publikovať cez OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), sú organizované v dvoch interných katalógoch:

 • Katalóg archívu WWW sídel
 • Katalóg elektronických publikácií

Každá z týchto skupín sa publikuje a aktualizuje samostatne cez príslušné OAI-PMH služby.

OAI PMH služby pre Archív WWW sídel

Základnými entitami, na ktoré sa v tejto skupine viažu metaúdaje, sú zbery jednej konkrétnej domény, resp. webového sídla. Každý zber konkrétneho webového sídla má vlastný (jedinečný) URN:NBN identifikátor. SET-y pre túto skupinu vznikajú dynamicky a to na základe dátumu zberu. Prvou úrovňou je ROK a podúrovňou je MESIAC. Služba OAI-PMH pre WWW zbery je dostupná na: https://oai.webdepozit.sk/www. Služba podporuje harvesting metaúdajov vo formáte MARC XML.

Príklad pre harvesting záznamu s ID oai: “oai.webdepozit.sk:240”. URL tohto harvestu: https://oai.webdepozit.sk/www?verb=GetRecord&metadataPrefix=marc&identifier=oai:oai.webdepozit.sk:240

Podporuje sa šesť štandardných spôsobov vyhľadávania:

 1. GetRecord – vyhľadanie konkrétneho určeného záznamu podľa ID
 2. Identify – identifikácia úložiska metaúdajov
 3. ListIdentifiers – poskytne zoznam identifikátorov zodpovedajúcich zadaným kritériám
 4. ListMetadataFormats – poskytne zoznam metadátových formátov v úložisku
 5. ListRecords – vyhľadá záznamy zodpovedajúce zadaným kritériám
 6. ListSets – poskytne zoznam skupín v repozitári

OAI PMH služby pre katalóg elektronických publikácií

Základnými entitami, na ktoré sa v tejto skupine viažu metaúdaje, sú elektronické monografie a periodiká. Jedinečným identifikátorom je URN:NBN. Časová značka je dátum poslednej zmeny – aktualizácia metaúdajov. SET-y pre túto skupinu sú dva: monografie a periodiká. Služba OAI-PMH pre elektronické publikácie je dostupná na: https://oai.webdepozit.sk/eborn. Služba podporuje harvesting metaúdajov vo formáte MARC XML.

Príklad pre harvesting záznamu s ID oai: oai.webdepozit.sk:763219768“. URL tohto harvestu: https://oai.webdepozit.sk/eborn?verb=GetRecord&metadataPrefix=marc&identifier=oai:oai.webdepozit.sk:763219768.

Podporuje sa šesť štandardných spôsobov vyhľadávania:

 1. GetRecord – vyhľadanie konkrétneho určeného záznamu podľa ID
 2. Identify – identifikácia úložiska metaúdajov
 3. ListIdentifiers – poskytne zoznam identifikátorov zodpovedajúcich zadaným kritériám
 4. ListMetadataFormats – poskytne zoznam metadátových formátov v úložisku
 5. ListRecords – vyhľadá záznamy zodpovedajúce zadaným kritériám
 6. ListSets – poskytne zoznam skupín v repozitári
Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk