Archivujte s nami

Návrh na archiváciu webového sídla

Navrhnite svoje webové sídlo na uloženie do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky webového kultúrneho dedičstva v Univerzitnej knižnici v Bratislave (formulár). Uzatvorte licenčnú zmluvu na zaradenie webového sídla do systematicky budovaných a chránených depozitných fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ak máte webové sídlo označené verejnou licenciou Creative Commons, nemusíte zmluvu uzatvárať.

 

Návrh na archiváciu e-Born seriálu/ monografie

Navrhnite elektronickú publikáciu na archiváciu v dlhodobej digitálnej depozitnej zbierke Univerzitnej knižnice v Bratislave (formulár). Uzatvorte licenčnú zmluvu na zaradenie publikácie do systematicky budovaných a chránených depozitných fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ak máte publikáciu označenú verejnou licenciou Creative Commons, nemusíte zmluvu uzatvárať.

 

Deklarácia Creative Commons

Deklarujte explicitne verejnú licenciu Creative Commons na uloženie, sprístupnenie a využitie Vášho digitálneho prameňa (webového sídla, publikácie, objektu). Uverejnite prosím na webovom sídle odpovedajúce logo Creative Commons a doplňte HTML kód stránky o segment licencie CC (návod ako na to). Takto označené pramene budú môcť byť uložené do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky Univerzitnej knižnice v Bratislave.

 

Licenčná zmluva

Uzatvorte s Univerzitnou knižnicou v Bratislave Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov. Zmluvne ošetrené stránky a objekty (webové sídla, publikácie, artefakty, …) budú uložené do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky webového kultúrneho dedičstva (licenčná zmluva).

Print Friendly

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk