Archive Profile

Total storage capacity by 31.12.2020

 • Content archived (TB) – 68
 • Archive backup (TB) – 68
 • DIR software (TB) – 23
 • Free space (TB) – 641
 • Total – 800 TB

Harvested URLs/ years

 • Harvested URLs

Stored archive capacity (TB/ years)

 • Uncompressed size
 • Compressed size

Number of domains in DIR catalogue by 31.12.2020

 • sk – 610500 (no view)
 • eu – 264
 • com – 200
 • org – 135
 • cz – 61
 • info – 47
 • net – 33
 • other – 48

Count of WARC files/ years

 • URL count

Number of CDA packages (sent/ requested)

 • Total number of SIPs stored in the CDA
 • Total number of SIPs requested from the CDA
Print Friendly, PDF & Email

Partners

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene